Danh sách văn phòng tại Giảng Võ

HITTC Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 20m2 đến 1000m2

Lake View

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare