Danh sách văn phòng tại Đào Duy Anh

VCCI Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1000m2

 So sánh

Ocean Park

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Bắc Á Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến m2

 So sánh


Compare