Danh sách văn phòng tại Quốc Tử Giám

Vocarimex

Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 9

Hapro Building

Cát Linh, Ba Đình, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 1000m2

$ 19

Talico Building

Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10


Compare