Danh sách văn phòng tại Quốc Tử Giám

Vocarimex

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Hapro Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1000m2

 So sánh

Talico Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare