Danh sách văn phòng tại Phạm Đình Hổ

Vinafor Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến m2

Kinh Đô Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 87m2 đến m2

Grand Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare