Danh sách văn phòng tại Ô Chợ Dừa

Tân Hoàng Cầu

Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Hạng A

150m2 đến 1400m2

$ 21

Geleximco Building

Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Hạng A

50m2 đến 1000m2

$ 20

HITTC Building

Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Hạng B

20m2 đến 1000m2

$ 19

VNCC Tower

Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 17

Viễn Đông Building

Hoàng Cầu, Hà Nội

Hạng C

100m2 đến 260m2

$ 14

Anh Minh Building

Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

52m2 đến 80m2

$ 13.25

GP Invest

Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

160m2 đến 400m2

$ 12

HTX Điện Biên

Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10

Hoàng Cầu Buidling

Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 10


Compare