Danh sách văn phòng tại Ô Chợ Dừa

VNCC Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

HTX Điện Biên

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Hoàng Cầu Buidling

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Geleximco Building

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1000m2

Anh Minh Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 52m2 đến 80m2

HITTC Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 20m2 đến 1000m2

GP Invest

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 160m2 đến 400m2

Viễn Đông Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 260m2Compare