Danh sách văn phòng tại Nhân Chính

Charmvit Tower

Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng A

50m2 đến 1200m2

$ 22

Diamond Flower

Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng A

100m2 đến 364m2

$ 20

HUD Tower

Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng A

204m2 đến 2200m2

$ 18

Star City

Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 1000m2

$ 17.50

Thăng Long Tower

Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng B

43m2 đến 270m2

$ 16

Licogi 13 Tower

Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng C

120m2 đến 160m2

$ 14.30

Lạc Hồng Building

Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng C

450m2 đến 450m2

$ 12

New Center Building

Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Times Tower

Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 11

58 Ngụy Như Kon Tum

Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng C

63m2 đến 67m2

$ 11

Nam Anh Building

Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng C

135m2 đến 135m2

$ 11


Compare