Danh sách văn phòng tại Nhân Chính

Charmvit Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1200m2

 So sánh

HUD Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng A

Từ 204m2 đến 2200m2

Times Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

58 Ngụy Như Kon Tum

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 63m2 đến 67m2

Nam Anh Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 135m2 đến 135m2

Licogi 13 Tower

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 160m2

Lạc Hồng Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 450m2 đến 450m2

Diamond Flower

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 364m2Compare