Danh sách văn phòng tại Nhân Chính

Licogi 13 Tower

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 160m2

Charmvit Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1200m2

 So sánh

Diamond Flower

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 364m2

HUD Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng A

Từ 204m2 đến 2200m2

Thăng Long Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 43m2 đến 270m2

 So sánh

Star City

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1000m2

 So sánh

Lạc Hồng Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 450m2 đến 450m2

New Center Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare