Danh sách văn phòng tại Ngọc Khánh

Daeha Business Center

Giá từ $ 33

Tòa nhà Hạng A

Từ 95m2 đến 340m2

Handi Resco Tower

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng A

Từ 68m2 đến 1200m2

 So sánh

VIT Tower

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 90m2 đến 500m2

DMC Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 40m2 đến 370m2

V Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Ngọc Khánh Plaza

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 120m2 đến 504m2

 So sánh

Lake View

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare