Danh sách văn phòng tại Ngọc Khánh

Daeha Business Center

Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hạng A

95m2 đến 340m2

$ 33

Handi Resco Tower

Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hạng A

68m2 đến 1200m2

$ 25
 So sánh

VIT Tower

Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hạng B

90m2 đến 500m2

$ 24

DMC Tower

Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hạng B

40m2 đến 370m2

$ 18

V Tower

Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hạng B

m2 đến m2

$ 17

Ngọc Khánh Plaza

Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội

Hạng B

120m2 đến 504m2

$ 15
 So sánh

Lake View

Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 13


Compare