Danh sách văn phòng tại Ngô Thì Nhậm

Cora Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

43 Trần Xuân Soạn

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Ruby Plaza

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 545m2 đến 600m2

 So sánh


Compare