Danh sách văn phòng tại Ngô Thì Nhậm

Ruby Plaza 44 Lê Ngọc Hân

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 545m2 đến 600m2

 So sánh

Cora Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

43 Trần Xuân Soạn

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh


Compare