Danh sách văn phòng tại Mỹ Đình 2

Dolphin Plaza

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1400m2

 So sánh

Trung Tín Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Toyota Mỹ Đình

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1200m2

 So sánh

C’Land Lê Đức Thọ

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Mỹ Đình Plaza

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh


Compare