Danh sách văn phòng tại Mễ Trì

Keangnam Landmark Hanoi

Giá từ $ 31

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 1000m2

 So sánh

Handico Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng A

Từ 110m2 đến 860m2

Vinaconex 9 Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng A

Từ 67m2 đến 456m2

 So sánh

The Manor

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 60m2 đến 700m2

 So sánh

Sudico (HH3 Tower)

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Viglacera Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 300m2

 So sánh

Tòa nhà Sông Đà

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 69m2 đến 800m2

 So sánh

CEO Tower

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng A

Từ 57m2 đến 495m2

 So sánh


Compare