Danh sách văn phòng tại Liễu Giai

D khách sạn La Thành

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 250m2 đến 250m2

TID Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 100m2

 So sánh

Vinapaco Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 100m2

Cty Xây dựng bảo tàng

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

DC Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 137m2

Ladeco Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 34m2 đến m2

HCMCC Đội Cấn

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 170m2 đến 390m2Compare