Danh sách văn phòng tại Liễu Giai

D khách sạn La Thành

Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Hạng B

250m2 đến 250m2

$ 19

TID Tower

Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Hạng B

100m2 đến 100m2

$ 17

Vinapaco Building

Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hạng C

80m2 đến 100m2

$ 13

Cty Xây dựng bảo tàng

Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

DC Building

Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hạng C

75m2 đến 137m2

$ 12

Ladeco Building

Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hạng C

34m2 đến m2

$ 12

HCMCC Đội Cấn

Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hạng C

170m2 đến 390m2

$ 11


Compare