Danh sách văn phòng tại Láng Hạ

TNR Tower

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ 70m2 đến 2200m2

 So sánh

Vinaconex Tower

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng A

Từ 97m2 đến 621m2

89 Láng Hạ

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 600m2

Sông Hồng Park View

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 800m2

Thăng Long Ford

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Harec Building

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 50m2 đến 580m2

 So sánh

Sky City

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 600m2

14 Láng Hạ Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến 300m2Compare