Danh sách văn phòng tại Láng Hạ

TNR Tower

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng A

Từ 70m2 đến 2200m2

 So sánh

Sông Hồng Park View

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 800m2

Vinaconex Tower

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng A

Từ 97m2 đến 621m2

Sky City

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 600m2

14 Láng Hạ Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến 300m2

89 Láng Hạ

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 600m2

Mecanimex Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 450m2

Vitraco Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 105m2Compare