Danh sách văn phòng tại Khương Thượng

Trường Chinh Building

Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Hạng C

70m2 đến 128m2

$ 11

315 Trường Trinh

Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Hạng C

100m2 đến 400m2

$ 11


Compare