Danh sách văn phòng tại Hàng Trống

Bảo Việt Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 200m2

Asia Tower

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng B

Từ 26m2 đến 294m2Compare