Danh sách văn phòng tại Hàng Bài

Central building

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

 So sánh

Sun City HBT

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Gia Long Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 105m2 đến 250m2Compare