Danh sách văn phòng tại Dịch Vọng Hậu

CMC Tower

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng A

Từ 78.5m2 đến 300m2

121 Nguyễn Phong Sắc

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Kim Ánh

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Kim Hoàn

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Hancorp Plaza

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Technosoft

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

LOD Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

CTM 229 Cầu Giấy

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh


Compare