Danh sách văn phòng tại Cửa Nam

VID Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 43m2 đến 410m2

141 Lê Duẩn

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 350m2

số 5 Điện Biên Phủ

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Capital Tower

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ 53m2 đến 400m2

 So sánh

Phú Điền Building

Giá từ $ 40

Tòa nhà Hạng B

Từ 340m2 đến 390m2

 So sánh


Compare