Cho thuê văn phòng đường Vũ Trọng Phụng

Vũ Trọng Phụng, Giá từ cao đến thấp