Cho thuê văn phòng đường Vũ Tông Phan

Vũ Tông Phan, Giá từ cao đến thấp