Danh sách văn phòng tại Võ Thị Sáu

VCCI Building

Giá từ $ 13.50

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 300m2

City Light Tower

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 300m2

Loyal Office Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 150m2

Phương Nam Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 210m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons