Danh sách văn phòng tại Võ Thị Sáu

VCCI Building

Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13.50

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 300m2

 So sánh

Loyal Office Building

Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 150m2

 So sánh

Phương Nam Building

Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 210m2

 So sánh

City Light Tower

Võ Thị Sáu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 300m2Compare