Cho thuê văn phòng đường Võ Chí Công

Võ Chí Công, Giá từ cao đến thấp