Văn phòng đường Trương Định

Vietnam Esports Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 240m2

 So sánh

Saigon Software Park

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 12m2 đến 1000m2

 So sánh

SCIC Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng B

Từ 50m2 đến 195m2

 So sánh

Goodwill Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 200m2

 So sánh

Nam Đô Complex

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh


Compare