Danh sách văn phòng tại Trung Kính

Chelsea Park

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Viện Dầu Khí

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Housing Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

VPI Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 700m2

Central Field

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1205m2

 So sánh


Compare