Cho thuê văn phòng đường Trịnh Văn Bô

Trịnh Văn Bô, Giá từ cao đến thấp