Danh sách văn phòng tại Triệu Việt Vương

Royal Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Zodi Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 130m2Compare