Danh sách văn phòng tại Trần Thái Tông

LOD Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

PVI Tower

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

Bảo Anh Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 94m2 đến 278m2

Hoàng Ngọc Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Kailash Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

AP Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 125m2 đến 140m2

Lucky Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 94m2 đến 330m2

 So sánh


Compare