Danh sách văn phòng tại Trần Quốc Toản

HD Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 175m2

Trần Gia Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 46m2 đến 100m2

Vĩnh Xuân Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 106m2Compare