Cho thuê văn phòng đường Trần Kim Xuyến

Trần Kim Xuyến, Giá từ cao đến thấp