Cho thuê văn phòng đường Trần Hữu Dực

Trần Hữu Dực, Giá từ cao đến thấp