Danh sách văn phòng tại Trần Bình

Mỹ Đình Plaza

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Dolphin Plaza

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1400m2

 So sánh


Compare