Danh sách văn phòng tại Thái Thịnh

Vitraco Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 105m2

Hà Thành Plaza

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare