Danh sách văn phòng tại Thái Hà

TTG Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Việt Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 95m2 đến 1400m2

 So sánh

Sông Hồng Park View

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 800m2

Hoa Cương Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 150m2 đến 265m2



Compare