Cho thuê văn phòng đường Phùng Hưng

Phùng Hưng, Giá từ cao đến thấp