Danh sách văn phòng tại Phó Đức Chính

Sacomreal Building

Phó Đức Chính, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 246m2

 So sánh


Compare