Danh sách văn phòng tại Phan Chu Trinh

ACB Office Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

Sun Red River

Giá từ $ 29

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2

Corner Stone Building

Giá từ $ 33

Tòa nhà Hạng A

Từ 116m2 đến 400m2

 So sánh


Compare