Danh sách văn phòng tại Phạm Ngũ Lão

International Plaza

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 96–100–200–500m2 đến 96–100–200–500m2Compare