Danh sách văn phòng tại Phạm Ngọc Thạch

Duy Tân Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 100m2

Pax Sky 2 Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 190m2

Saigon Ingot Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 342m2

An Khánh Office Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 120m2

Báo Nhân Dân Building

Giá từ $ 13.50

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 319m2

Western Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

iTower Phạm Ngọc Thạch

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

PVV Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 395m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons