Cho thuê văn phòng đường Phạm Ngọc Thạch

Phạm Ngọc Thạch, Giá từ cao đến thấp