Danh sách văn phòng tại Phạm Ngọc Thạch

iTower Phạm Ngọc Thạch

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Pax Sky 2 Building

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 190m2

 So sánh

PVV Tower

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 395m2

 So sánh

Saigon Ingot Building

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 342m2

Báo Nhân Dân Building

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13.50

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 319m2

An Khánh Office Building

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 120m2

 So sánh

Duy Tân Building

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 100m2

Western Building

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

 So sánh


Compare