Văn phòng đường Nguyễn Văn Cừ

80B Nguyễn Văn Cừ

Giá từ $ 6

Tòa nhà Hạng C

Từ 140m2 đến m2

 So sánh

Royal Centre Tower

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 50,m2 đến 700m2

Petronas Tower

Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 130m2 đến 626m2

 So sánh

Vietinbank AMC Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

Plaschem Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

 So sánh


Compare