Danh sách văn phòng tại Nguyễn Trãi

Golden Land

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Đức Đại Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 48m2 đến 100m2

VG Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 426m2

Royal City

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 100m2Compare