Danh sách văn phòng tại Nguyễn Trãi

Phúc Kim Long Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

NYDC Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Central Park Office Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 350m2

 So sánh

NYDC Building 2

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Zen Plaza

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng B

Từ 106m2 đến 460m2

 So sánh

Golden Land

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Đức Đại Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 48m2 đến 100m2

VG Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 426m2Compare