Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Thiệp

Nguyễn Thiệp, Giá từ cao đến thấp