Danh sách văn phòng tại Nguyễn Phong Sắc

121 Nguyễn Phong Sắc

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Intracom Trần Thái Tông

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Detech Tower 2

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 940m2

 So sánh


Compare