Danh sách văn phòng tại Nguyễn Du

Han Nam Officetel

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 45m2 đến 410m2

 So sánh

Viet Dragon Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

Resco Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 50,m2 đến 200m2

 So sánh

Central Park Office Building II

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 150m2 đến 205m2

 So sánh

President Place

Giá từ $ 34

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 769m2

 So sánh

85 Nguyễn Du

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare