Danh sách văn phòng tại Nguyễn Đình Chiểu

Abacus Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 65,m2 đến 190m2

 So sánh

Paxsky Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh

Indochina Park Tower

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng B

Từ 53m2 đến 250m2

 So sánh

Green Park

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare