Danh sách văn phòng tại Ngô Quyền

VinaPlast Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

Tung Shing Square

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng A

Từ 30m2 đến 360m2

 So sánh

International Centre Hà Nội

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng A

Từ 115m2 đến 678m2

 So sánh


Compare