Cho thuê văn phòng đường Miếu Đầm

Miếu Đầm, Giá từ cao đến thấp