Danh sách văn phòng tại Mễ Trì

Golden Palace Mễ Trì

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

 So sánh

Sudico (HH3 Tower)

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

The Manor

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 60m2 đến 700m2

 So sánh


Compare