Danh sách văn phòng tại Lê Đức Thọ

C’Land Lê Đức Thọ

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

rd03
 So sánh

Sun Square

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

rd03
 So sánh

Âu Việt Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 500m2

 So sánh


Compare