Danh sách văn phòng tại Lê Duẩn

Saigon Tower

Giá từ $ 36

Tòa nhà Hạng A

Từ 80m2 đến 239m2

Petrovietnam Tower

Giá từ $ 32

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 350m2

Diamond Plaza

Giá từ $ 34

Tòa nhà Hạng A

Từ 50m2 đến 600m2

 So sánh

Kumho Asiana Plaza

Giá từ $ 38

Tòa nhà Hạng A

Từ 120m2 đến 700m2

 So sánh

Ngôi nhà Đức

Giá từ $ 41

Tòa nhà Hạng A

Từ 150m2 đến 1400m2

 So sánh

Central Plaza

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 300m2

 So sánh

141 Lê Duẩn

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 350m2

Doji Tower

Tòa nhà Hạng A

Từ m2 đến m2Compare