Danh sách văn phòng tại Láng Hạ

Thành Công Láng Hạ

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

rd02
 So sánh

HEID Tower

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

Vinaconex Tower

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng A

Từ 97m2 đến 621m2

Sky City

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 600m2

14 Láng Hạ Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 80m2 đến 300m2

89 Láng Hạ

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 600m2

CFM Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 36m2 đến 150m2

Newtatco Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2Compare