Cho thuê văn phòng đường Kiều Mai

Kiều Mai, Giá từ cao đến thấp